Wat doet YOU

With YOU we make a difference

Projecten

Buurthuis YOUnity

Stichting YOU bereidt zich voor om in 2022 een fysieke plek te creëren in Oeganda van waaruit we kansarme jongeren en gezinnen kunnen bereiken en ondersteunen. We willen gezinnen in nood uit de omgeving identificeren en bijstaan op alle mogelijke manieren en de liefde van Jezus uitdragen. Dit willen we doen door de bouw van een buurthuis, die een centrale plek zal gaan vormen om kinderen, jongeren en gezinnen te ontvangen en verschillende programma’s en activiteiten te ontwikkelen ter verbetering van hun leven en toekomst.

Geef voor kwetsbare kinderen in nood

Programma’s

Familie ondersteuningsprogramma

We willen graag gezinnen in nood identificeren en hen helpen op alle mogelijke manieren. Dit wordt ook wel ‘identificeer en ondersteun’ genoemd. Oeganda heeft een ‘wij-cultuur’, waarin familie wordt gezien als één van de belangrijkste hoekstenen van de samenleving. Iedereen hoort ergens bij, en maakt deel uit van een familie. Uit welke familie je komt, vertelt iets over wie jij bent.  Andersom vertegenwoordig jij ook je familie in wie je bent, en in wat je doet. Je familie is betrokken bij de belangrijke beslissingen die je neemt in je leven, zoals een opleidingskeuze of een huwelijk.

We zijn ons ervan bewust dat veel jeugdproblemen thuis beginnen en niet op zichzelf staan maar met elkaar te maken hebben. Je kunt denken aan problemen zoals armoede, het maken van verkeerde keuzes, depressies, kindermishandeling en slechte schoolprestaties.  Wij willen graag een helpende hand bieden aan de families die het moeilijk hebben door middel van christelijke ontwikkelingsprogramma’s die hen kunnen helpen bij hun rol en verantwoordelijkheden in een familie. Deze programma’s helpen om een veilige plek te creëren voor zowel ouders en kinderen. We willen ze bewust maken van Gods liefde voor hen, en hoe ze deze liefde kunnen doorgeven. Gezonde familieverbanden dragen bij aan een vredige omgeving waarin de jeugd kan opgroeien, zodat ze in de toekomst in staat zullen zijn om juiste keuzes te maken. Op deze manieren hopen we jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling tot volwassenen. Met als doel dat ze goed voor zichzelf en hun families kunnen zorgen.