Word vaste donateur

YOU make a difference

Als vaste donateur kun je een structureel verschil maken in de levens van kwetsbare jongeren. Door jouw maandelijkse bijdrage kunnen we familieondersteuningsprogramma’s opzetten en kinderen ondersteunen met schoolgeld en materiaal om naar school te kunnen.

Maandelijks doneren

Met een maandelijkse donatie zijn wij heel erg blij. We kunnen dan structureel bijdragen aan het leven van kinderen, hierdoor weten we bijvoorbeeld zeker dat we het schoolgeld voor meerdere kinderen kunnen betalen. We hebben dan meer zekerheid en kunnen dus meer kinderen helpen!

We hebben een automatische incasso, klik op de link om digitaal te doneren, je kunt ook de machtigingskaart downloaden door op de link hieronder te klikken. Stuur deze op naar het genoemde adres.

Informatie over een periodieke schenking

Wanneer je jaarlijks of vaker op een andere manier geld wilt geven aan Stichting YOU kun je dat ook doen door middel van een periodieke gift. Je kunt in een onderhandse akte van schenking vastleggen dat je jaarlijks een gift doet.

Het voordeel van een vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan je ‘terugbetaalt’.

Als je periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift.

Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%.

De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn:

  • De gift is vastgelegd met een onderhandse akte van schenking.
  • Je moet de gift minimaal 1 maal per jaar gedurende minimaal 5 jaar doen. Vaker en langer mag ook.
  • De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.
  • Stichting YOU is opgenomen in het ANBI register van de belastingdienst  (RSIN nummer: 862630708)

De door jou gedoneerde jaarlijkse gift kun je na het vastleggen opgeven tijdens de jaarlijkse belastingaangifte.

Wanneer u gebruik wilt maken van deze regeling dient u het onderstaande formulier in te vullen en in te dienen bij de belastingdienst. U kunt dit formulier hier downloaden.

Download hier de overeenkomst Periodieke gift in geld

Stuur de overeenkomst naar info@you-uganda.com, dan zorgen wij dat wij de overeenkomst ook ondertekenen.