Word vaste donateur

YOU make a difference

Als vaste donateur kun je een structureel verschil maken in de levens van kwetsbare jongeren. Door jouw maandelijkse bijdrage kunnen we familieondersteuningsprogramma’s opzetten en nog veel meer!

Periodieke schenking

Als je jaarlijks of vaker geld wilt geven aan Stichting YOU dan kunt u dat ook doen door middel van een periodieke gift. Je kunt in een onderhandse akte van schenking vastleggen dat je jaarlijks een gift doet.

Het voordeel van een vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan je ‘terugbetaalt’.

Als u periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift.

Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%.

De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn:

  • De gift is vastgelegd met een onderhandse akte van schenking.
  • U moet de gift minimaal 1 maal per jaar gedurende minimaal 5 jaar doen. Vaker en langer mag ook.
  • De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.
  • Stichting YOU is opgenomen in het ANBI register van de belastingdienst  (RSIN nummer: 862630708)

De door jou gedoneerde jaarlijkse gift kun je na het vastleggen opgeven tijdens de jaarlijkse belastingaangifte.